Diada de la pau, 2013


"La pau de la humanitat 

depèn de la pau entre 

cultures. No és solament un 

problema de bona voluntat. 

Amb bones intencions s’han 

fet guerres terribles, entre 

les quals les presumptes 

                                          "guerres justes".


Raimon  Panikkar